Саймон Крічлі

Вступ до континентальної філософії

Передмова

 

Глава 1. Розрив між знанням та мудрістю

 

Глава 2. Витоки континентальної філософії: як перейти від Канта до німецького ідеалізму?

Гусерль або Кант? Два погляди стосовно початку континентальної філософії

Два способи прочитання Канта

Кант та Гаман ? критика чистого розуму та потреба в метакритиці цієї чистоти

Конфлікти з приводу пантеїзму та атеїзму ? імплікації з Якобі

Долаючи кантівські дуалізми

Що таке континентальна філософія?

 

Глава 3. Окуляри та очі для зору: дві культури в філософії

Декілька давнішніх стереотипів

Континентальна філософія ? професійне само-позначення та культурна особливість

Примітний випадок Джона Стюарта Міла

Дві культури в філософи

 

Глава 4. Чи здатна філософія змінити світ? Критика, практика, емансипація

Імена або проблеми?

Тексти та контексти

Традиція та історія

Історичність та емансипація

Апеляція до традиції, а не до традиціоналізму

Філософія як продукування кризи

 

Глава 7. Сцієнтизм проти обскурантизму: чи може філософія уникнути традиційної дилеми?

Займаючись феноменологією

Пранаука

Комплекс «Секретних матеріалів»

Невеличке інтелектуально-поліцейське розслідування

 

Глава 8. Sapere aude: виснаження теорії та перспектива філософії

 

К 82 Саймон Крічлі Вступ до континентальної філософії/ Пер. з англ. Вадима Менжуліна. - Київ: ТОВ "Стилос", 2008. - 152 с.

ISBN 978-966-8009-71-6