І.С. Добронравова

Л.І. Сидоренко

С.П.Петрущенков

Л.О. Шашкова

Філософія науки.

Навчальний посібник.

Київ – 2002

 

Навчальний посібник створено у відповідності з другим і третім розділами програми складання кандидатського іспиту з філософії для аспірантів природничих спеціальностей, затвердженою ВАК України.

Він може бути також використаний студентами філософського факультеті при вивченні курсів з філософії і методології науки.

© Добронравова І.С.

 

Зміст.

Методологічні концепції сучасної філософії науки.

Критична оцiнка пiзнавальних цiнностей в моделi наукової рацiональностi Л.Лаудана.

Х.Патнем про некритеріальну раціональність і реалізм "з людським обличчям".

Наука та її філософські засади.

Феномен науки.

Наука в системі техногенної цивілізації.

Генеза науки.

Наука як феномен культури.

Наука як сутнісне явище Нового Часу.

Етика науки

 

Місце системи філософських засад науки серед підвалин наукового пізнання.

Наукові картини світу як складова підвалин наукового пізнання.

Глобальні наукові революції і зміна історичних типів наукової раціональності.

Філософські засади наукової картини світу (онтологічна складова системи філософських засад науки).

Філософські засади наукових картин світу: системність, цілісність, складність як способи розуміння єдності багатоманітного у світі.

Філософські засади наукових картин світу: причинність і детермінізм.

Синергетика як нове світобачення.

Зміна засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу: від незмінності до глобального еволюціонізму.

Зміна уявлень про співвідношення суб'єкту і об'єкту пізнання при переході від класичної до некласичної раціональності.