Охріменко О.Г.

Фундаментальні філософські проблеми.

Конспективний виклад курсу лекцій

для студентів природничих факультетів.

 

 

І. Проблема буття.

 1. Філософський зміст проблеми буття.
 2. Особливості розуміння буття. Форми буття.
 3. Співвідношення категорій “буття”, “субстанція”, “матерія”. Атрибути матерії.

Уривки з першоджерел.

ІІ. Проблема свідомості.

 1. Філософська сутність проблеми свідомості.
 2. Свідомість, самосвідомість, мова.
 3. Суспільна та індивідуальна свідомість.
 4. Свідоме і несвідоме.

Уривки з першоджерел.

ІІІ. Природа і суспільство.

 1. Природа і суспільство як предмети філософського дослідження. Історичні особливості взаємодії суспільства і природи.
 2. Філософський смисл екологічної проблеми.

Уривки з першоджерел.

ІV. Проблема людини.

 1. Актуальність філософського вивчення людини.
 2. Характеристика основних філософсько-антропологічних проблем.
 3. Поняття про особу. Характерні риси особи.

Уривки з першоджерел.

V. Проблеми пізнання.

 1. Загальні уявлення про теорію пізнання, її предмет і метод.
 2. Чуттєве і раціональне пізнання. Проблема розуміння в пізнанні.
 3. Проблема істини та її критеріїв.

Уривки з першоджерел.

VІ. Наука. Наукове пізнання.

 1. Поняття про науку. Періодизація історії науки.
 2. Рівні, форми та методи наукового пізнання.
 3. Оцінки сучасної науки.

Уривки з першоджерел.

VІІ. Культура і цивілізація.

 1. Поняття про культуру і цивілізацію. Історичні моделі культури і типи цивілізацій.
 2. Криза культури і особливості сучасної цивілізації.
 3. Уривки з першоджерел.