ВСТУП

 

         Кінець ХХ. – поч. ХХІ ст. демонструє значну увагу філософів та методологів науки, природничників, медиків як в Україні, так і на Заході до сфери біоетики як до галузі, де складним чином перетинаються світоглядні, етичні, теоретичні та практико – технологічні проблеми дослідження живого. Такі цивілізаційні виклики сучасності як руйнування біосфери, зникнення наростаючими темпами багатьох видів живого, генна інженерія, клонування, кінець кінцем є загрозою самому існуванню людини. Вони формують ту площину проблем, від осмислення та намагань розв’язання яких не може осторонь стояти жодна особистість, тим більше – сучасний філософ. Тому, таким необхідним стало включення курсу «Філософські аспекти біоетики» в університетську філософську освіту.

         Мета даного навчального курсу - представити для студентів – магістрів сучасні уявлення про біоетику як складний багатоаспектний феномен. В книзі свідомо не наводиться єдине визначення біоетики, а наголошується на спектрі найважливіших її аспектів. Так, спочатку – в темі 1 -  загальним чином окреслюється предметна сфера біоетики, розглядається її структурна організація та філософські засади. Біоетика виявляє себе і як моральне ставлення до живого, біосфери – глобальна біоетика, і як етичні регулятиви  наукових досліджень складних живих систем  - вияв постнекласичного мислення, і в культурно – світоглядному сенсі – як вид людської мудрості, і як медична етика – біоетика в соціопрактичному контексті.

         В подальшому викладені біоетика представлена в контексті ціннісних вимірів сучасної науки, філософії (тема 2) та біофілософії (тема 3), як система знання (тема 4), основа дослідницьких та соціальних практик (тема 5). В посібнику представлений спектр історичних та сучасних біоетичних поглядів, аналіз класичних концепцій – починаючи з В.Р. Поттера та сучасні українські, російські, західні філософські методологічні дослідження основних проблем біоетики, які на думку автора необхідні та корисні для формування сучасного фахівця – філософа.

         Для магістрів філософського факультету, студентів природничих і гуманітарних спеціальностей і всіх, хто вивчає філософські, методологічні й етичні проблеми сучасної біоетики.   

3