Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

Кафедра філософії та методологія науки

 

Філософія науки

(Підручник для аспірантів)

 Зміст 

Вступ (проф. І.Добронравова)

1. Феномен науки (проф. Л.Сидоренко)

1.1. Наука як предмет філософського осмислення.

1.2. Наука як дослідження

1.3. Наука та цінності техногенної цивілізації.

 

2. Наука як феномен культури (доц.С.Петрущенков, проф. Сидоренко)

2.1. Реальна наука і система уявлень про науку.(С.П.Петрущенков)

2.2.  Наука у світі культури.(С.П.Петрущенков)

2.3.  Наука й інші феномени культури.(С.П.Петрущенков)

2.4. Етос науки    (Л.І. Сидоренко)         

 

3. Системи засад науки та історичні типи наукової раціональності: класичний, некласичний та постнекласичний  (проф. І.Добронравова)

3.1. Ідеали і норми наукового дослідження як складова засад науки.

3.2. Наукові картини світу як складова засад науки .

3.3. Філософські засади науки як складова підвалин наукового дослідження.

3.4. Глобальні наукові революції як зміна історичних типів наукової раціональності. 

 

4. Сучасна глобальна наукова революція як становлення нелінійної науки та постнекласичного типу наукової раціональності  (проф. І.Добронравова)

4.1.  Постнекласична наука  як трансдисциплінарне дослідження складних самоорганізованих людиновимірних систем.

4.2.  Філософські засади сучасної нелінійної наукової картини світу.

4.3. Філософія постнекласичної науки як практична філософія.

 

5. Соціологічний поворот у філософії науки: аналіз реальної практики науки (доц. Білоус Т.М.)

5.1 Програма натуралізму у сучасній філософії науки.

5.2. Соціологічний підхід до науки як форма натуралізму у філософії науки. 

 

6. Філософія інновацій (проф. В.Чуйко)

6.1.Феномен інновації та його дослідження.

6.2 Методологічний індивідуалізм.

6.3 Соціальна природа інновацій.

 

7. Епістемологічні моделі сучасного наукового дискурсу  (О. Комар – 7.1-7.3; І.Добронравова — 7.4)

7.1. Наука як форма знання та епістемологічний дискурс

7.2. Нормативно-орієнтовані різновиди дискурсів

7.3. Дескриптивно-орієнтовані наукові дискурси

7.4. Особливості теорій сучасної нелінійної науки та їх епістемологічних засад (Добронравова І.С.)

 

8. Філософія соціальної науки (доц. А.Пипич)

8.1 Проблема соціального в межах STS (Science and Technology studies або Science, Technology and Society)   

8.2 Сучасна філософія соціальної науки і соціальна філософія.

8.3. Поняття соціального від Аристотеля до Канта: теорія та емпірія.    

 8.4. Сучасна соціальна теорія: від інтерсуб’єктивізму до інтероб’єктивізму.

8.5. Практичний поворот в сучасній філософії соціальної науки та деякі поняття сучасної соціальної теорії.