ЧУЖОМОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИСЛОВИ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ПЕРЕКЛАДУ

actio — дія

a parte ante — з боку попереднього

a posteriori — здобуте через досвід

a priori — те, цю передує досвіду і незалежне від усякого досвіду

calculus probabilium — обчислення ймовірного

correlata — співвідносні [судження]

crux metaphysicorum — метафізичний хрест, тобто вирішальна і складна

проблема для метафізики

en  détail — у подробицях

en gros — загалом

habere — матії

habitus — стан

in abstracto — абстрактно

in concreto  конкретно

indicia plurativa — множинні судження

materialiter — матеріально, в матеріальному сенсі

mathesis intensorum — вчення про інтенсивні величини

motus — рух

noumena — предмета для самого тільки розсуду

opposita —  протилежні [судження]

oppositurn — протилежне

onus probandi — тягар доказу

particularia — часткові судження

passio — пасивність, страждання

phaenomena  предмети для наших чуттів, явища

philosophia definitiva — визначальна філософія, тобто філософія, що подає

визначення

primarias — первинні [якості]

prins — перше

relatione accidentis — приналежне відношення

quando — коли

qualitas — якість

quantitas — кількість

quantitas qualital is est gradus — кількість якості є ступенем

relatio — відношення

simul — разом

situs — положення

somnio objective sumto — сон, взятий в об'єктивному сенсі

sponte — спонтанно

substantia — субстанція

ubi — де

161