2.4.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.

1.Наука як культурний і цивілізаційний феномен.

2.Місце біології в сучасній культурі і цивілізації.

3.Місце етичних принципів у біологічному пізнанні.

4.Вплив сучасної біології на формування нового етносу науки.

5.Проблема походження і сутності життя як центральна світоглядна проблема біології.

6.Варіанти методологічних моделей в біологічному пізнанні.

7.Становлення ідеї розвитку в біології.

8.Еволюціонізм як світоглядна і методологічна концепція біології.

9.Проблема теоретичного синтезу біологічного знання і етапи її осмислення в біології.

10.Проблема специфіки теоретико-біологічного знання.

11.Можливості і обмеженість дедуктивної моделі теоретизації знання в біології.

12.Світоглядні аспекти проблеми штучного біологічного світу.

13.Співвідношення технологізації і гуманізації пізнання в сучасній біології.

14.Світоглядні проблеми новітньої біотехнології.

15.Системна методологія в біології.

16.Методологія структурно-функціонального підходу в біології: можливості і обмеженість.

17.Цілісний підхід як історико-методологічна основа біологічного пізнання.

18.Філософські аспекти сучасної екології.