2.2. ПИТАННЯ МОДУЛЮ

(рейтинговий контроль).

По темах: "Наука в системі культури", "Становлення і розвиток науки в техногенній цивілізації", "Структура наукового знання"

Варіант 1.

 1. Чи є наука предметои філософського осмислення? Якщо так, то чому і в яких аспектах?
 2. Світоглядні засади техногенної цивілізації і їх вплив на наукове пізнання.
 3. Як співвідносяться реальний об”єкт і ідеалізований (теоретичний) об”єкт?
 4. Чи вірно, що світоглядний вплив науки пов”язаний з емпіричними дослідженнями?

 

Варіант 2.

 1. Що таке гуманізація науки, які її основні аспекти?
 2. Які особливості техногенної цивілізації були підвалинами виникнення науки?
 3. Суттєві риси емпіпичного і теоретичного пізнання, їх відмінність.
 4. Чи потрібно для створення цілісного теоретичного образу науки осмислити її з точки зору філософії?

Варіант 3.

 1. Основні поняття, що розкривають існування науки як системи знання.
 2. Поняння культуротворчого впливу науки.
 3. Якою за методологічними орієнтаціями була перша наукова картина світу? Чому?
 4. Чи можна визначити сутність науки, не виходячи в пізнанні за межі власно наукового пізнання?

Варіант 4.

 1. Роль суб”єктивних факторів в утвердженні наукових знань в концепції С.Тулміна. Поняття “груп тиску”.
 2. Зв”язок виникнення науки з цивілізаційним розвитком.
 3. Поняння емпіричного і теоретичного. В межах якої традиції було вперше зафіксовано існування емпіричного і теоретичного дослідження?
 4. Чи є питання про сутність науки власно науковим питанням?

Варіант 5.

 1. Проблема співввідношення орієнтації на істиннє знання і гуманстичних принципів в науковому пізнанні?
 2. Особливості наукового пізнання природи в техногенній цивіліхації порівняно з її пізнанням в традиційному суспільстві.
 3. Принципова відмінність емпіричних і теоретичних термінів.
 4. Чи вірно, що наука виникає в середньовіччі?

Варіант 6.

 1. Чи є гуманізм науки гарантованим?
 2. Як система цінностей техногенної цивілізації впливає на розвиток науки?
 3. Структура емпіричного дослідження.
 4. Сучасна модель освіти є сциєнтиською. Чи означає це її орієнтованість на естетичне сприймання світу?

Варіант 7.

 1. Чому наука може відігравати світоглядну функцію?
 2. Завойовницьке ставлення людини до природи як результат світоглядних орієнтацій класичної науки.
 3. Що таке емпіричний факт – висловлювання чи реальність?
 4. Чи вичерпується існування науки її функціонуванням як системи об”єктивних знать?

Варіант 8.

 1. Гносеологічна функція науки.
 2. Назвіть основні аспекти сучасного розуміння поняття “біоетика”.
 3. Охарактеризуйте філософську традицію яка розглядає вплив феноменів цивілізації – науки, техніки, технології – на культуру як руйнуючий?
 4. Чи можна розглядати науку як специфічний вид людської діяльності?

Варіант 9.

 1. Загальнокультурна функція науки.
 2. Специфіка наукового пізнання порівняно з буденним.
 3. Як створюється штучний об”єкт?
 4. Чи вичерпується моральна відповідальність вченого його елементарною етикою?

Варіант 10.

 1. Основні функції науки в системі культури і в пізнанні.
 2. Вплив цінностей техногенної цивілізації на формування цінностей науки.
 3. Чи є наукове спостереження і експеримент виключно емпіричною процедурою? Чому?
 4. Чи вірно. Що поняття “екологічна етика” відображає включення природи в моральне відношення?

Варіант 11.

 1. Чи змінюються світоглядні орієнтири сучасної науки? Якщо змінються, то яким чином?
 2. Розвиток науки як спричинений особливостями техногенної цивілізації.
 3. Структура наукового знання, його елементи.
 4. Яке поняття відповідає поняттю “об”єкт наукового дослідження” – “природний об”єкт” чи “штучний об”єкт”?

Варіант 12.

 1. Практичні функції науки.
 2. Наукове пізнання і його специфіка.
 3. Cтруктура теоретичного знання.
 4. Чи вірно, що наука виникла в ХХ ст.?

Варіант 13.

 1. Коли і на яких культурних і цивілізаційних засадах виникає наука?
 2. Що таке засади наукового знання і яка їх роль в науковому пізнанні?
 3. Чи є наука частиною культури? Чому?
 4. Чи є принцип еволюціонізму засадою історично першої наукової картини світу?

Варіант 14.

 1. До якого рівня наукового дослідження відноситься експеримент? В чому полягають його можливості і обмеженість?
 2. Філософські засади наукового знання і їх зміни в історії науки.
 3. Що таке екологічна етика?
 4. Чи вірно, що наука може впливати на культуру негативним, руйнуючим чином?

Варіант 15.

 1. Що таке етика науки? Якими є етичні проблеми науки? Біології?
 2. Якими є передумови виникнення науки в межах європейської культури і цивілізації?
 3. Структура засад наукового зання.
 4. Чи відображають принципи етики науки загальнолюдські моральні принципи?

Варіант 16.

 1. В чому полягає світоглядна функція науки в системі культури?
 2. Наукова картина світу, її функції в пізнанні.
 3. Проблема відношення фактів і теорії?
 4. Чи вірно, що будь-який науковий факт має світоглядний смисл?

Варіант 17.

 1. Поясніть поняття “елементарна етика вченого”. Яку відповідальність воно передбачає?
 2. Охарактеризуйте теоретичний рівень наукового пізнання.
 3. Чим відрізняється наукове знання від буденного?
 4. Чи вірно, що гносеологічною ціллю науки є розвиток суспільної практики?

Варіант 18.

 1. Що таке біоетика?
 2. Ідеали і норми наукового знання, їх функції .
 3. Суттєві риси і методи емпіричного пізнання.
 4. Чи вірно, що розвиток науки пов”язаний з цінностями традиційного суспільства?